شروع کار ساخت جواهرات مفتولی

از سرآغاز خلقت، میل انسان به آفرینش اجتناب ناپذیر بوده است.

در گروه بندی ها  و تنش های نسبی زندگی مدرن ما، این میل در سرگرمی های بی شماری نمایان است. یکی از این سرگرمی ها ساخت جواهرات است که هنری تلفیقی از میل به خلق کردن و میل به ساخت زیورآلات برای آراستن خویش می باشد.

learn-wire-jewelry-free-ebook.pdf

ادامه مطلب